Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.onepagesite.gr.

Η Επιχείρηση Ηλίας Ι. Αντωνόπουλος – Εφαρμογές Διαδικτύου με το διακριτικό τίτλο ALTERMARKET είναι η ιδιοκτήτρια αυτού του ιστότοπου και από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως “η Εταιρεία”. Οι επισκέπτες ή οι χρήστες του εταιρικού ιστότοπου της Εταιρείας θα αναφέρονται από εδώ και πέρα ως “ο Πελάτης”, είτε προβούν σε παραγγελία υπηρεσιών από την Εταιρεία, είτε όχι. Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά τόσο τους πελάτες όσο και τους επισκέπτες του ιστότοπού της.

Η Εταιρεία τηρεί με αυστηρότητα πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Πελάτη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχει δώσει στην Εταιρεία στα πλαίσια της συνεργασίας μαζί της για την παροχή υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που διακινούνται μέσω δικτύων, στο βαθμό που αυτή δεν εξασφαλίζεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφαλείας.

Η Εταιρεία δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσει, ενοικιάσει ή να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνον τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία του ιστότοπου, την εξασφάλιση της θετικής εμπειρίας των χρηστών και την πραγμάτωση των συναλλακτικών σχέσεων (παροχή υπηρεσιών προς τους Πελάτες).

Συνέχιση χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της Εταιρείας και του ιστότοπού της από χρήστη ή Πελάτη, προϋποθέτει συμφωνία με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση εχεμύθειας. Όποιος χρήστης ή Πελάτης διαφωνεί, οφείλει να μη χρησιμοποιεί αυτό τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρει και να διαγράψει το λογαριασμό που διατηρεί μαζί της.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Ο χρήστης του διαδικτύου που επισκέπτεται τον ιστότοπο της Εταιρείας  δεν απαιτείται να δώσει προσωπικά δεδομένα για να τον χρησιμοποιήσει.

Αν ο χρήστης επιθυμεί την απόκτηση των υπηρεσιών της Εταιρεία, τότε θα χρειαστεί να δώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Επωνυμία Επιχείρησης ή Οργανισμού, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Αντικείμενο Δραστηριότητας, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή νομικό πρόσωπο
 • Διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησης
 • Σταθερό και κινητό τηλέφωνο
 • Email (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει κατόπιν σαφούς ενημέρωσης και συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων, για συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένη διάρκεια και με ασφάλεια.

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών που δηλώνονται στην Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια και τη λειτουργική εξυπηρέτηση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους επαγγελματικής σχέσης. Δηλαδή για να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (φιλοξενία ιστότοπων, κατοχύρωση domain names, προώθηση ιστότοπων. κλπ) και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του ώστε να εξυπηρετείται σωστά και να ενημερώνεται για οτιδήποτε τον αφορά.

Με σκοπό την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία, αυτή καταγράφεται στο προφίλ του λογαριασμού του μέσω ειδικού πεδίου (checkbox).

Όσον αφορά την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην αποδοχή λήψης ενημερωτικών δελτίων από την Εταιρεία, αυτή καταγράφεται στο προφίλ του λογαριασμού του μέσω ειδικού πεδίου (checkbox) με παράλληλη καταγραφή της ημερομηνίας και της IP διεύθυνσής του.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα παρέχονται υπηρεσίες στον Πελάτη από την Εταιρεία και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία ή εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη, ή δεν συντρέχει λόγος για επιπλέον διατήρησή τους (π.χ. φορολογική νομοθεσία και σχέσεις με το κράτος).

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιαστούν, μεταβιβασθούν. Δεν θα γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, παρά μόνο με ελάχιστους, συγκεκριμένους οργανισμούς όπου είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που θα αποκτήσει ο πελάτης:

 • Στο λογιστικό της γραφείο για την τήρηση των βιβλίων της και τις καταχωρήσεις των σχετικών λογιστικών εγγραφών.
 • Κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήματος αστυνομικής αρχής για τη διεξαγωγή έρευνας.

Ορισμένα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν νόμιμους λόγους να ζητήσουν την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι Πελάτες της Εταιρείας.

Στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η Εταιρεία συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, ή άλλης ανεξάρτητης αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του συνδρομητή, εκτός αν άλλως ορίζει o νόμοw ή δικαστική απόφαση. Η Εταιρεία τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, δικαστικές ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων των πελατών της.

Όταν κάποιος επικοινωνεί μέσω email με την Εταιρεία, τότε ανάλογα με τη φύση του αιτήματος/ερωτήματος, το είδος και το εύρος των πληροφοριών που ζητάει, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Εταιρεία θα ελέγξει πρώτα αν η email διεύθυνση του αποστολέα είναι εξουσιοδοτημένη για επικοινωνία (για να λάβει απαντήσεις ή πληροφορίες ή να ζητήσει την εκτέλεση μιας εργασίας από την Εταιρεία) και σε κάθε περίπτωση θα του δώσει πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το λογαριασμό Πελάτη με τον οποίο συνδέεται η email διεύθυνσή του.

Η Εταιρεία θεωρεί απόρρητα τα αιτήματα που συμπληρώνουν οι Πελάτες της και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνουν διαμέσω των υπηρεσιών της και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό της ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι την θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.

Αν κάποιος Πελάτης ή χρήστης δηλώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες -καθώς επίσης και η διεύθυνση IP του χρήστη- θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε νόμιμης έρευνας τυχόν διαταχθεί.

Συγκατάθεση & δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Συγκατάθεση υποκειμένου στην επεξεργασία δεδομένων

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο, φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Αδεσμοποίητη: οι αιτήσεις συγκατάθεσης είναι ξεχωριστές από άλλους όρους και προϋποθέσεις. Η συγκατάθεση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συνδρομή σε μια υπηρεσία εκτός εάν είναι απαραίτητη για την υπηρεσία αυτή.
 • Ενεργή συγκατάθεση: Δε χρησιμοποιούμε προ-συμπληρωμένα τετραγωνίδια επιλογής αλλά κουτάκια μη έγκυρης επιλογής ή παρόμοιες ενεργές μεθόδους opt-in.
 • Πολύ συγκεκριμένη: δίνουμε λεπτομερείς επιλογές για να συγκατατεθεί ξεχωριστά σε διαφορετικούς τύπους επεξεργασίας, όπου χρειάζεται, π.χ. επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποστολή newsletter.
 • Ονομαστική: ονομάζουμε τον οργανισμό μας και οποιουσδήποτε τρίτους (όπου απαιτείται) που θα βασίζονται στη συναίνεση του χρήστη.
 • Εύκολο να αποσυρθεί: λέμε στους χρήστες μας ότι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή και πώς να το κάνουν αυτό.
 • Ισορροπημένη: δεν υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στη σχέση μεταξύ του ατόμου και της Εταιρείας και τα δικαιώματα αμφότερων προστατεύονται και εξασφαλίζονται στον υψηλότερο βαθμό προκειμένου να πραγματοποιείται ο σκοπός και των δύο (απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και παροχή των υπηρεσιών αντίστοιχα).

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Γνωρίζουμε και αποδεδειγμένα προστατεύουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα του υποκειμένου που προστατεύονται από τον GDPR:

 • Παρέχουμε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
 • Παρέχουμε το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων
 • Παρέχουμε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων
 • Παρέχουμε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 • Γνωστοποιούμε τη διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας, αν και όταν συμβεί
 • Παρέχουμε τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, συμβατό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν χρεώνουμε για την αποστολή αυτών των δεδομένων. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα χρέωσης στην περίπτωση που ο Πελάτης ζητά συνεχώς και πέραν του φυσιολογικού αποστολή αυτών των δεδομένων, ώστε να καλύψουμε το διαχειριστικό κόστος
 • Παρέχουμε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων

Δεν εφαρμόζουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, οπότε δεν έχει εφαρμογή το δικαίωμα εναντίωσης των υποκειμένων.

Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των υποκειμένων εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου (εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και με περιθώριο για παράταση κατά 2 ακόμη μήνες, εφόσον αυτό απαιτείται και δικαιολογείται), ενώ σε περίπτωση παράτασης θα ενημερώσουμε το υποκείμενο εντός 1 μηνός για την παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Μέτρα ασφαλείας για προστασία δεδομένων

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται και φιλοξενούνται στην υποδομή της Εταιρείας, αποθηκεύονται σε διακομιστές που προστατεύονται με τα ισχυρότερα δυνατά επίπεδα μέτρων ασφαλείας.

Η πρόσβαση στα γραφεία μας και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περιορίζεται στο προσωπικό της Εταιρείας.

Έχουμε εγκατεστημένο ισχυρό πρόγραμμα antivirus σε όλους τους Η/Υ μας, που είναι πάντα έγκυρο και ενημερωμένο, για προστασία από απειλές, όπως ιοί, ransomware και εν γένει κακόβουλο λογισμικό.

Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών στο διαχειριστικό του ιστότοπού μας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι.

Χρησιμοποιούμε πιστοποιητικό ασφαλείας SSL στον εταιρικό ιστότοπο ώστε να γίνεται κρυπτογραφημένη διακίνηση δεδομένων.

Εφαρμόζουμε συστηματική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων των Η/Υ μας, για την επαναφορά τους μετά από τυχόν ξαφνική βλάβη.

Προστασία οικονομικών συναλλαγών

Κρυπτογράφηση δεδομένων

Στον Εταιρικό ιστότοπο υπάρχει εγκατεστημένο πιστοποιητικό ασφάλειας SSL το οποίο εξασφαλίζει την κρυπτογράφηση των δεδομένων κατά τη διακίνηση τους.

Πρόσβαση στις συναλλαγές των πελατών της Εταιρείας έχει μόνο ειδικά διαβαθμισμένο προσωπικό της.

Πολιτική cookies & marketing

Πολιτική cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης χρήστη στον ιστότοπο της Εταιρείας, βλέπει τις σελίδες του και ταυτόχρονα φορτώνει τα cookies που τυχόν περιέχουν στη συσκευή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) με ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, μέσω των οποίων ο server που φιλοξενεί τον ιστότοπο της Εταιρείας αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα και ονομάζονται Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) και περιλαμβάνουν session & persistent cookies:

Cookies επίσκεψης (session cookies), δηλαδή προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Αυτά προορίζονται για τους επισκέπτες (καλάθι αγορών επισκέπτη) και για συνδεδεμένους πελάτες (για διατήρηση της σύνδεσης τους) έως τη λήξη του cookie (έως τη διαγραφή του από τον browser για τους επισκέπτες και για πεπερασμένο χρονικό διάστημα για συνδεδεμένους χρήστες).

Μόνιμα cookies (persistent cookies), που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie) έως τη διαγραφή του cookie από τη συσκευή του χρήστη. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την παραμετροποίηση του ιστότοπού μας.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να απορρίπτει τα cookies, μπορεί να περιηγηθεί στο site της Εταιρείας ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες της οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους.

Ρυθμίσεις cookies για πλοηγούς & συσκευές

Για να διαχειριστείτε τα cookies σας, παρακαλούμε επιλέξτε τον browser σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Υπολογιστές:

Κινητές συσκευές:

Google Analytics, Remarketing και Display Advertising

Κατά καιρούς εφαρμόζουμε και διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το Display Advertising. Σε αυτή την περίπτωση, τα χαρακτηριστικά του Google Analytics που εφαρμόζουμε βασίζονται στο Display Advertising (π.χ., Remarketing). Οι επισκέπτες μπορούν να μη συμμετάσχουν στο Google Analytics για το Display Advertising και να εξατομικεύσουν τις διαφημίσεις του Google Display Network (Δίκτυο Περιεχομένου της Google) χρησιμοποιώντας το Ads Preferences Manager.

Χρησιμοποιούμε το Remarketing με το Google Analytics για να διαφημίσουμε την επιχείρησή μας στο διαδίκτυο.

Χρησιμοποιούμε τρίτους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, οι οποίοι εμφανίζουν τις διαφημίσεις μας σε ιστότοπους σε όλο το Διαδίκτυο. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, χρησιμοποιούμε first-party cookies (cookies αρχικού συμβαλλόμενου) (όπως το Google Analytics cookie) και third-party cookies (cookies τρίτων, όπως το DoubleClick cookie) παράλληλα, προκειμένου να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να προβάλουμε διαφημίσεις με βάση τις περασμένες επισκέψεις κάποιου στον ιστότοπό μας.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάποια από τις εν λόγω διαφημιστικές στρατηγικές παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την επιλογή άρνησης της υπηρεσίας με το εργαλείο Google Analytics opt-out browser

Στο Google Analytics χρησιμοποιούμε μεταβλητή ανωνυμοποίησης των IP διευθύνσεων των επισκεπτών μας, η οποία αποκρύπτει τα τελευταία ψηφία ώστε να μην υπάρχει περίπτωση συσχετισμού ατόμου με συγκεκριμένη διεύθυνση IP.

Πολιτική Facebook pixel

Έχουμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε τον κώδικα pixel (εικονοστοιχείο) του Facebook στην ιστοσελίδα μας για να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, να αποστέλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού και για να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών καμπανιών μας.

Δείτε περισσότερα για το πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να επιλέξετε τις διαφημίσεις του facebook που θέλετε να βλέπετε:

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει στην πάροδο του χρόνου ώστε να γίνεται πιο συμβατή με την τρέχουσα νομοθεσία και ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Όταν υπάρχουν αλλαγές δεν θα ενημερώνουμε άμεσα και μέσω προσωπικής πληροφόρησης τους χρήστες και Πελάτες αυτού του ιστότοπου. Προτείνουμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε.

Οι αλλαγές που γίνονται καταγράφονται παρακάτω.

Καταγραφή αλλαγών

2020.12.22 – Έκδοση 1.0